6. Šneci

Naše parta se schází příležitostně, především jako přátelé co jsme spolu zažili spoustu krásných let ve skautu.

Většina z našich členů prošli vedením družiny, vedením oddílu, někteří vedou či vedli středisko nebo se jinak aktivně spolupodílí na vedení organizace.

Nebojíme se práce, brigád. Opravili jsme skautský dům. Pracujeme na získávání dotací, staráme se o svěřený majetek. Jezdíme jako dobrovolníci pomáhat s realizací táborů. Ať už jako programoví vedoucí do zázemí, kuchyně, zdravotního zajištění.

Kontakt

Lenka Šmardová (Aknel) – vůdkyně klubu kmene dospělých

lenka.smardova@gmail.com