Schůzky

Wokihinaghi (skautky)          – PONDĚLÍ          – v 17:00

Wanjinjibebéla (světlušky)  – ÚTERÝ               – v 16:00

Wasapela (vlčata)                   – ČTVRTEK          – v 15:00

Wasapela (skauti)                   – ČTVRTEK          – v 16:00