Schůzky

STŘEDA 16 – 18 hod Wasapela (vlčata – chlapci 2. – 5. třída)  

STŘEDA 18 – 20 hod Wasapela (skauti – chlapci 6. – 9. třída)

ČTVRTEK 16 – 18 hod Wanjinjibebéla (světlušky – dívky 2. – 5. třída) 

PÁTEK 16 – 18 hod Wokihinaghi (skautky – dívky 6. – 9. třída)