2. Bobův oddíl

2. Bobův oddíl je určen pro skauty a skautky (děti 10 až 15 let). Ve skautu se děti učí spolupráci ve skupině, kde se mohou učit od sebe navzájem. Heslo skautů a skautek je Buď připraven! Už z toho vyplývá, že se skauti a skautky učí zodpovědnosti a samostatnosti, stávají se spolehlivějšími a dokáží si poradit.

Název oddílu odkazuje na tajemnou postavu lovce Boba, který má mnohé vlastnosti skauta:

…Údajně se narodil chladného zimního dne 29.února na kontinentě, který je kolébkou lidstva, a to v Africe. Mýtů o jeho hrdinských činech je jako zrnek písku v poušti. Sahara, jedno je ale jisté: Bob byl neobyčejný bojovník, který rozuměl přírodě jako málo kdo…

Oddíl vede skupinka vedoucích, které můžete potkávat na schůzkách a výpravách: vůdce oddílu je Méďa – Petr Medek, zástupci: Se – Martina Šmardová a Jonáš Florián. Rádci družin, tedy vedoucí na schůzkách jsou: Dan Pochop, Růžokvět – Tereza Bednářová a Strakáček – Marie Smetanová.

1S oddílem jezdíme na jednodenní oddílové schůzky a 3x do roka pořádáme celovíkendové akce. Jednou z tradičních výprav je například Vřísk (Velká říjnová skauťárna). Jezdíme na svátek sv. Jiří – patrona skautů na Skautskou pouť, které se účastní asi 500 skautů z celého okresu. Vyvrcholením celoroční činnosti je skautský tábor, který bývá v přírodě v podsadových stanech a trvá 14 dní. Více o skautu: http://www.skaut.cz/ 

4

Schůzky:

SKAUTI: pondělí 16:00-18:00 rádce: Dan Pochop, tel: 732 128 312

SKAUTKY: středa 16:30-18:30 rádkyně: Tereza Bednářová (Růžokvět) tel: 777 302 744, Marie Smetanová (Strakáček)

Vedení Oddílu:

Vůdce oddílu: Petr Medek  – tel. 725 778 513

Zástupce vůdce oddílu: Jonáš Florián – tel. 734 135 219

Zástupkyně vůdce oddílu: Martina Šmardová – tel. 737 803 059