1. Oddíl Robinsoni

Obecné informace o oddíle

Máme oficiální název 1. oddíl Robinsoni Doubravník. V současné době nás je 56 registrovaných členů z toho 36 dětí do 15 let.

Organizace

Náš oddíl je součástí střediska Květnice Tišnov, které vede Marek Batelka. Celorepubliková nezisková organizace zastřešující naši činnost se nazývá Junák – český skaut, z. s.

Družinky

Oddíl se dělí na družinky (6-15 dětí) podle pohlaví a věku, každou družinku vede rádce. V současné době u nás fungují 4 družinky:

skautky (dívky 2. stupeň ZŠ) – Julie Vojtová

světlušky (dívky 1. stupeň ZŠ) – Julie Rozbořilová, Anna Truhlářová

vlčata (chlapci 1. stupeň ZŠ) – Martin Čech

skauti (chlapci 2. stupeň ZŠ) – Martin Klecl

Družinky se scházejí každý týden na dvouhodinových schůzkách.

Schůzky

Schůzky jsou příležitostí k setkávání družinek. Děti se zde schází v menší partě, ve které se snažíme podnítit zájem o spolupráci. Na schůzkách hrajeme s dětmi hry, učíme je např. šifry, uzly, poznáváme přírodu, děláme rukodělnou činnost, rozvíjíme fyzickou zdatnost. Snažíme se držet skautské výchovné metody. Prosíme, aby děti chodily na schůzky pokud možno včas. Na schůzky jsou potřeba tzv. povinné věci: deník, tužka, nůž, uzlovačka (kus tenkého lana na uzlování), šátek, stezka (zajišťuje oddíl), KPZ (krabička poslední záchrany – měly by se vyrábět na některé ze schůzek).

Akce

Mimo schůzek se potkáváme na víkendových akcích. Tyto akce mají různý charakter. Většinou se snažíme udělat aspoň dvakrát za pololetí vícedenní akci (typicky zahajovací nebo první jarní výpravu). Odjedeme někam mimo Doubravník na nějakou skautskou základnu, chatu, ubytovnu, tam strávíme celý víkend a v neděli se vracíme. Na těchto akcích se skoro vždy v sobotu jde na celodenní výlet do přírody. Mezi další akce patří například oddílový večer – setkání celého oddílu v klubovně s přespáním nebo bez, hrajeme stolní hry, na kytary, povídáme, občas se podíváme na film nebo čteme. Děláme dva slavnostní ohně za rok. Zahajovací a oheň na sv. Jiří – patrona skautů. Mezi v minulosti proběhlé jednodenní akce patří třeba výlet do bazénu, skautské závody, výlet do haly Bongo atd… Největší akcí je pak v létě stanový tábor. Organizujeme již tradiční skautský ples v Doubravníku a Den dětí. Celooddílová akce je akce pro všechny členy oddílu. Družinová jen pro členy dané družinky.

Všechny akce oddílu jsou uvedeny v oddílovém kalendáři. U každé akce je uveden její garant – osoba, která za akci zodpovídá, dotazy na akci směřujte také na ni. Budeme průběžně aktualizovat info.

Na každou akci chodí pozvánky. Papírové na schůzkách, potom mailem pro Vás rodiče. Snažíme se je posílat 14 dní předem, prosíme o shovívavost, ne vždy to vyjde. Na pozvánce je vždy napsáno mimo termínu i to, co si mají děti vzít s sebou.

Tábor

Tábor je nejdelší akce oddílu. Trvá 14 dní a pravidelně probíhá první dva týdny v červenci (1. turnus) nebo 3. a 4. týden (2. turnus). Bereme děti od druhé třídy. Jedná se o stanový tábor bez elektřiny a bez mobilních telefonů. Poplatek činí 2800,- pro členy oddílu a 3200,- pro nečleny. Přihlášky na tábor a seznam povinných věcí je možné stáhnout zde. Každý rok před táborem děláme informační schůzku rodiče, kde říkáme podrobnější informace.

Webové stránky

Máme oddílové stránky, které v současné době slouží jako zdroj informací, přihlášek do oddílu a článků a fotek z akcí. Pracujeme na jejich aktualizaci. Máme také facebook stránku, kde dáváme fotky z činnosti.

Přihlášky a členské poplatky

Členský poplatek na rok činí 600,-. Výdaje jdou především na vybavení na schůzky, stezky, časopisy, proplácí se část výdajů spojených s akcemi. Peníze je nejlépe poslat na střediskový účet 2700406668 / 2010, ale to až po obdržení mailu s výzvou k platbě. Nebo osobně k Vojtům (Doubravník 280). Nenoste prosím na schůzky kvůli dokladům a přehlednosti.

Noví členové při registraci odevzdají Přihlášku mladšího člena a registrační list – první.

Stávající členové dostanou na schůzce vytištěný tzv. Aktualizační registrační list s exportovanými údaji z minulého roku. na Vás je tento list zkontrolovat, vyznačit změněné údaje a list zase odevzdat.

Přihlášky i reg. listy můžete odevzdávat na schůzkách rádcům.

Zázemí

Scházíme se v naší skautské klubovně v Doubravníku.

Časopisy

Při registraci vzniká právo na skautský časopis podle věkové kategorie. Tento časopis pak bude chodit k Vám domů.

Vedení

Jsme skupina přibližně 15 více či méně aktivních vysokoškoláků a středoškoláků. Do oddílu naprostá většina z nás chodí odmalinka. Skautskou činnost děláme ve volném čase a dobrovolně. Placení za to nejsme.

To je asi v krátkosti vše podstatné. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, podněty, připomínky, neváhejte napsat.

Těším se na společně strávené chvíle 🙂

Dorota Šikulová (Pony),

vůdkyně 1. oddílu Robinsoni Doubravník
dorota.sikulova@gmail.com