O nás

Skauting

to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Skauting je pestrobarevný, náplň činnosti je různorodá, působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty

  1. hrát fér
  2. spolupracovat s ostatními
  3. být ohleduplný k okolnímu prostředí
  4. mít vztah k přírodě

Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.

Více se můžete dozvědět na: https://www.skaut.cz/dobrodruzstvi/

Středisko Květnice Tišnov

V roce 2015 skaut v Tišnově oslavil 80. výročí od svého založení.

Junák -český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s. má v současné době 5 oddílů.

Vůdkyní střediska je Marek Batelka (605 936 552), zástupce Marek Šenkyřík (604 190 617).

Oddíly

1. oddíl Robinsoni Doubravník

věkově smíšený oddíl působící v Doubravníku (děti 6-18 let, + dospělí)

2. Bobův oddíl

oddíl pro světlušky a vlčata (děti 6-10 let), skauty a skautky (děti 10-15 let)

4. oddíl Marťánci

oddíl rodinného skautingu, kde společně skautují celé rodiny (děti ve věku 5-10 let)

6. klub kmene dospělých Šneci

v klubu se sdružují dospělí členové střediska

RS Olymp

kmen pro dospívající (15+)

Skautská činnost

Družinové schůzky

Během roku se uskutečňují každý týden družinové schůzky, a to většinou v klubovně, na hřišti či v přírodě. Schůzky probíhají v menších skupinách (družinách) dle věkových kategorií, děti hrají různé hry, kreslí, hrají sportovní hry či něco vytváří. Schůzky vede zkušený starší skaut či skautka (rádce).  Více informacích viz schůzky, či jednotlivé oddíly.

Výpravy

Přibližně jedenkrát za měsíc vyráží děti s vedoucími o víkendu na výpravu do přírody. Výpravy jsou jednodenní či celovíkendové, většinou přespáváme na skautských základnách, odkud se vydáváme na výlety do okolí. Výprav se zúčastní zkušení vedoucí, kteří mají potřebnou kvalifikaci k vedení dětí, včetně zdravotnického kurzu.

Tábory

V létě táboříme ve stanech v přírodě, tábor trvá většinou 14 dní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce, děti si zde mohou vyzkoušet vše, co se za rok na schůzkách a výpravách naučili. Každý tábor má své téma, neboli táborovou hru. V minulosti to byl například středověk, zaklínač, mafie, indiáni aj.

Ve výroční zprávě 2017 najdete, co vše oddíly ve středisku Květnice Tišnov zažily: Výroční zpráva 2017 a Výroční zpráva 2018.