Klub přátel skautingu

Klub přátel skautingu střediska Květnice Tišnov

Založen 10.10.2018

Je neformálním sdružením lidí, kteří se chtějí přihlásit k hodnotám skautingu a podporovat konkrétní jednotku Junáka

Členství v klubu

Mezi členy klubu přijímáme všechny lidi, kteří se chtějí přihlásit k hodnotám skautingu a podporovat konkrétní jednotku Junáka:

 • dospělí členové Junáka
  • kteří z nejrůznějších důvodů opustili naše řady, ale přesto by rádi nadále vyjadřovali svou podporu skautským myšlenkám.
 • rodiče členů skautských oddílů
 • místní příznivci
 • přespolní sympatizanty

V klubu jsou vítáni všichni, kdo sdílejí touhu aktivně spoluutvářet naši budoucnost pomocí výchovy mládeže v duchu skautských ideálů.

Jak se stát členem?

Členem klubu se lze stát po vyplnění formuláře na webových stránkách: https://kvetnice.skauting.cz/prihlaska-do-klubu-pratel-skautingu/

Proč být v klubu?

 • Líbí se mi idea skautingu
 • Chci podpořit úsilí střediska a oddílů o výchovu mladé generace formou skautské činnosti.
 • Chci vědět o činnosti střediska a oddílů.
 • Chci dostávat pravidelné informace a výroční zprávu skautského střediska.
 • Chci se účastnit některých akcí nebo i pomáhat s jejich přípravou a organizací.
 • Chci zůstat v kontaktu s partou přátel, které jsem u skautů poznal.
 • Chci, aby skautské oddíly v Tišnově existovaly a rozvíjely se i v dalších letech.
 • Chci přispět středisku finančně.
 • Chci přispět pomocnou rukou.

Co to stojí?

 • Členství v klubu je zdarma.
 • Členové budou jednou ročně vyzváni k finančnímu příspěvku, který jej dobrovolný.

Kde se klub vzal a kdo je za ním?

 • Klub vzniká z iniciativy střediskové rady.
 • Klub kmene dospělých Šneci je garantem jeho fungování.
 • Klub je neformálním sdružením, veškeré hospodaření je prováděno přes hospodaření střediska.

Kontakt

lenkasmardova@gmail.com

pravidla verze 1, aktualizace 10.10.2018