Předávání Betlémského světla

V sobotu jsme se vypravili do Vídně, abychom si zde vyzvedli Betlémské světlo. I Vy budete mít možnost odnést si světlo do svých domovů.
Možnosti vyzvednutí Betlémského světla:
23.12. od 14:00 do 16:00 na Skautském domě
23.12. po mši v 18:00
24.12. po mších v Tišnově a Předklášteří
24.12 od 10:00 do 10:30 na náměstí

Happening u příležitosti výročí 17. listopadu

U příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii se ve čtvrtek 16. listopadu uskutečnil pietní akt u památníku obětem komunismu.  Poté se na náměstí konal happening Okamžiky svobody.  17 listopad je ve světě známý jako Den studenstva. V naší zemi se k tomuto datu vážou dvě významné události. V roce 1939 uzavření vysokých škol nacisty a v roce 1989 tímto dnem začala Sametová revoluce.

V podvečerních hodinách se obyvatelé Tišnova sešli u památníku obětem komunismu v parku u kostela. Při aktu bylo přečteno několik vzpomínek, občané položili k památníku věnce a svíčky a zazněla i česká hymna. Přítomni jsme byli i my skauti, nebo například organizace Sokol. Na pietní akt navazoval happening na náměstí. Celou akci hudebně doprovázel Sextet Báry Pavlišové. My skauti jsme pomáhali rozdávat svíčky, které byly skládané do tvaru srdce. Promluvilo několik pamětníků. Na závěr jsme do vzduchu vypustili lampiony štěstí v národních barvách.

Výprava do Kyjova

O víkendu od 3. do 5. 11. se Roverský kmen oddíl vydal na výpravu do Kyjova. Sešli jsme se na nádraží, kde jsme po zakoupení lístků vyjeli do Brna a z Brna naplněným vlakem do Kyjova. Tam jsem po pár minutách bloudění konečně našli místní klubovnu, kde jsme se ubytovali. Hned jsme vyrazili nakoupit, abychom neumřeli hlady. Po cestě do Kauflandu jsme se opět ztratili, ale nakonec vše dobře dopadlo a i s jídlem jsme se vrátili do klubovny. Zahráli jsme si několik her, najedli se a šli jsme spát.

Ráno, po vydatné snídani, jsme vyrazili na celodenní výlet. Po cestě jsme hráli lžičkovanou, při které jsme se symbolicky zabíjeli lžičkami. V půli cestě jsme se naobědvali a pak si zahráli Eggball- házení s vajíčky. Když jsme se vrátili do Kyjova, zjistili jsme, že je ve městě pouť. Projeli jsme se na autíčkách, zkusili obrovský řetízkáč a jedli jsme velkou cukrovou vatu. Po návratu do klubovny jsme hráli děsivé lekací hry. Povídali jsme si nad skleničkou Coca Coly. Vařili si těstoviny k večeri a později v noci jsme všichni usli.

V neděli ráno jsme se nasnídali, poté se zbalili, uklidili klubovnu a spokojení vyrazili domů. Všichni jsme si víkend moc užili.

Křížem Krážem alias výlet do Prahy

Víte co je to Křížem Krážem? Je to celorepubliková Skautská akce pořádaná českými drahami, při které máte za úkol projet ve vlaku co nejvíce kilometrů. Za zvýhodněné jízdné můžete tedy projet celou republiku za jeden den. Toho posledního jsme se zúčastnili i my – skauti ze střediska Tišnov-Květnice a využili slevy a udělali si výlet do hlavního města Prahy.

Brzy ráno jsme se setkali na nádraží a nastoupili do vlaku. Už při výběru kupé jsme narazili na dva další skautské oddíly. Hned když jsme si sedli jsme se pustili do hovoru a her a zábavně jsme tak přečkali tří a půl hodinovou cestu do Prahy. Po výstupu z vlaku jsme si koupili lístky na MHD a vyrazili na Vyšehrad. Za krátkou cestu jsme vystoupili na zastávce u Vyšehradu a vyšli se podívat na hřbitov nejznámějších osobností České republiky. Po nedlouhém hledání jsme objevili co jsme hledali. Hrob zakladatele Českého skautingu – A. B. Svojsíka.

Poté jsme opět nasedli na metro a vydali se na Václavské náměstí. Po krátkém rozchodu jsme se sešli u sochy svatého Václava a vyrazili k obchodnímu domu Palladium. Za chvíli už jsme obědvali v občerstveních a následoval opět krátký rozchod. V obchodech jsme si užili zase spoustu zábavy, ale pak jsme zjistili, že už bychom měli jet domů, ale to bylo jednohlasně zamítnuto. Zastavili jsme se ještě do největšího hračkářství v republice, kde si každý našel své. Po půlhodině zábavy jsme šli opět na náměstí, kde mezitím postavili stánky na svatováclavské hody.

Po dalším rozchodu jsme se setkali u stánku kde jsme si koupili a pomalovali cihlu, čímž jsme přispěli na dobrou věc. Potom následovala opět cesta do metra a na nádraží. Přestože jsme vlak malém nestihli, usedli jsme nakonec na měkká sedadla unavení a plni zážitků. Cestou zpátky už někteří z nás jeli se zavřenýma očima, ale i přesto jsme si užili spoustu zábavy. Na nádraží do Tišnova jsme dojeli po osmé. Následovalo krátké rozloučení a odchod domů. Celkem se nás účastnilo osm – pět Rangers a tři Roveři (pro neznalé- 5 holek a 3 kluci). Do Prahy i zpět jsme dojeli v plném počtu, a tak si troufám říct, že byla tato výprava úžasná a vydařená. Zbývá už jen dodat, že už se těším na příští rok, abychom to mohli zopakovat.

 

Napsal: Atom

   

Společně proti Leukémii

3. zářijový víkend (15-17.9) se náš roverský kmen zůčastnil celorepublikové akce Společně proti leukémii. Společně proti leukémii je sbírka, při které se sbírají peníze na Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

 

 

Sbírka probíhá na benzínkách po celé republice. Skauti zde umývají přijíždějícím autů okna a řidiče informují o problematice kostní dřeně a o sbírce. Řidiči poté můžou přispět do zapečetěné kasičky.

My jsme byli moc odvážní a od pátku do neděle jsme byli na benzínce u Penny. Přečkali jsme zimu a déšť, občasný hlad a nakonec jsme vybrali pěkných 10 918 Kč. Děkuji všem Rangers a Roverům, kteří se zůčastnili. Velké díky patří Sečce, která zařídila všechno důležité. Taky děkujeme Wonderovi, který nás navštívil a donesl nám sváču. Ale hlavně děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Zahajovací schůzka Bobova oddílu

Ve sředu 13. zaří se sešel Bobův oddíl, aby zahájil další skautský rok. Společný sraz jsme měli na nádraží. Zahráli jsme si společně pár zajímavých her na zahřátí . Poté jsme vyrazili na Výrovku. Cestou jsme zjišťovali nějaké zajímavé informace o ostatních.

 

Pod Výrovkou jsme zjistili, že se na kopci pohybuje bájný tvor, který nemá existovat. Tímto tvorem byl jednorožec. Byli jsem požádaní vědci, abychom zvíře odchytili. Prvně jsme museli sehnat návnadu. Poté jsme zvíře dlouhou dobu stopovali snad přes celou Výrovku. Jednorožce jsem museli opatrně nalákat do Antijednorožčí zóny, kde pozbyl svých schopností a mohli jsme ho lépe zkrotit. Poté jsme ho předali do rulou přírodovědců, kteří se o něj postarali.

 

Po lovu jednorožce jsme si domluvili termíny schůzek a pomale jsme se vrátili zpátky dolů do Tišnova.