3. oddíl Pulčíci

Kdo jsme

Oddíl pro děti od 1. do 5. třídy

Kdy máme schůzky

schůzky holek : středa 16:00 – 18:00

schůzky kluků: čtvrtek 16:00 – 18:00

Vedení oddílu

Vůdce oddílu: Ing. Marek Batelka (Wonder) (tel. 605 936 552)

Zástupkyně vůdce oddílu (pro holky): Kateřina Medková – TikTak (tel. 724842869)

Zástupce vůdce oddíly (pro kluky): Ondřej Fabula – Houba (tel.: 605484081)

Co děláme

Děti tráví svůj volný čas v partě stejně starých kamarádů. Během roku spolupracují v menších skupinkách – družinách. Jednou za týden je družinová schůzka (2 hodiny), program zahrnuje pobyt v přírodě, výtvarné aktivity či třeba hraní divadla. Skaut se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností: spolupráce ve skupině, ohleduplnost a pomoc ostatním, respektování pravidel. V současnosti se může oddíl pyšnit dvěma družinami vlčat a družinou světlušek.

Skautský program nezahrnují jen družinové schůzky. Během roku jezdíme na výpravy, kde trávíme čas nejen hrami, ale i v přírodě. V létě nás čeká dvoutýdenní tábor pod stany. Činnosti na táboře provází táborová hra trvající od začátku do konce tábora.